lunes, 1 de noviembre de 2010

Semana Temática - Cerramos con Gaelico!

Y cerramos la Semana Temática de las canciones Ni en Inglés, Ni en Español con una canción en Gaélico. La canción se llama, y espero escribirlo bien, Gràdh Geal mo Chridhe, y la toca un grupo apodado Tonn Nua. A mi siempre la música tradicional de las Islas Británicas me ha llamado mucho la atención… ¿y a ustedes que os parece?

Animo en esta “corta” Semana!

Versión YouTubeLyrics

Bheir mi ò hu ò hò
'S mi fo bhròn 's tu gam dhìth

'S iomadh oidhche fliuch 'us fuar
Ghabh mi cuairt 'us mi leam fhìn
Gus an d' ràinig mise 'n t-àit'
Far an robh gràdh geal mo chridh'

Bheir mi ò hu ò hò
Bheir mi ò hu ò hì
Bheir mi ò hu ò hò
'S mi fo bhròn 's tu gam dhìth

Dhèanainn treabhadh dhuit is buan
Chumainn suas thu gun dìth
Bheirinn as a' ghreabhal chruaidh
Do mo luaidh teachd an tìr

Ged nach eil sinn fhathast pòsd'
Tha mi'n dòchas gum bi
Fhad' 's a mhaireas mo dhà dhòrn
Cha bhith lòn oirnn a dhìth

No hay comentarios:

Publicar un comentario